DôLEŽITÉ LINKY

Na tejto stránke nájdete dôležité linky súvisiace so znaleckou činnosťou.

Ministerstvo spravodlivosti slovenskej republiky (MS SR) 

Ministerstvo, ktoré zastrešuje znaleckú činnosť. Na tomto odkaze nájdete kompletný zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Po zadaní príslušného kraja (okresu), odboru a odvetvia stránka vyfiltruje požadovaných znalcov. V prípade, že potrebujete ohodnotiť poľnohospodársky alebo lesný pozemok (neurčený na zastavanie), zadajte si príslušný odbor (Poľnohospodárstvo, resp. Lesníctvo) a odvetvie (Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, resp. Odhad hodnoty lesov).  V prípade, že potrebujete ohodnotiť stavebné práce (napr. potrebujete stanoviť hodnotu murárskych prác, obkladačských prác a pod.), zadajte si príslušný odbor 370000-Stavebníctvo a odvetvie 371002 - Odhad hodnoty stavebných prác. 

Portál elektronických služieb katastra nehnuteľností

Portál elektronických služieb katastra nehnuteľností (ESKN) - prístup k informáciám z katastra nehnuteľnosti, prístup k výpisom z listov vlastníctva a kópiám katastrálnych máp (je možné zobraziť informatívnu mapu katastra nehnuteľností), vyhľadávanie nehnuteľnosti podľa rôznych parametrov (vlastník, list vlastníctva, parc. číslo,..). 

Mapový klient ZBGIS

Mapový klient ZBGIS – portál ZBGIS, ktorý umožňuje rýchle prehliadanie údajov z katastra nehnuteľnosti. Pre vyhľadávanie údajov z katastra nehnuteľností je potrebné zmeniť tému na "Katastre nehnuteľností". Do vyhľadávacie poľa sa zadáva názov katastrálneho územia, názov obce, číslo listu vlastníctva, číslo parcely, súpisné číslo domu a pod.

Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline

Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline (ÚSI ŽU) - znalecký ústav, metodické a rezortné centrum v oblasti znalectva, riešiteľ závažných znaleckých posudkov.

Slovlex

Slovlex - právne predpisy a celé znenia právnych noriem.

KONTAKT

Táto stránka používa technológiu cookies. Viac informácií

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Leggi Privacy