PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


PREVÁDZKOVATEĽ SPRACUJÚCI VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE a KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľom internetových stránok (ďalej "stránky") www.znaleckyposudok.eu je Ing. Juraj Veselko, Gaštanová 3075/7, 010 07 Žilina, kontaktná emailová adresa je znalecza@gmail.com. Na tieto adresy (emailovú, či fyzickú) je možné poslať otázky, požiadavky, prípadne sťažnosti.

ČO VŠETKO SA ZHROMAŽĎUJE?

Táto stránka používa na svoju prevádzku cookies. Cookies sú malé textové súbory uložené v internetovom prehliadači používateľa (napr. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera a pod.) v zariadení s prístupom na internet (osobný počítač, mobilný telefón, tablet,..). Cookies zabezpečujú návštevníkovi týchto internetových stránok individualizovaný obsah vždy, keď sa vráti na tieto internetové stránky. Ukladaniu cookies do vášho zariadenia môžete zabrániť správnym nastavením vášho internetového prehliadača. Návštevník týchto stránok, ktorý má vo svojom internetovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, týmto akceptuje spôsob nakladanie so súbormi cookies na týchto internetových stránkach. Tieto stránky môžu obsahovať aj cookies tretích strán, ktoré sú vytvárané spoločnosťami, ktorých služby sa používajú pre potreby týchto stránok (Google Analytic).

Okrem cookies tieto stránky zaznamenávajú aj IP adresu návštevníka (ide o unikátnu adresu zariadenia, ktorým sa pripájate na tieto stránky). Identifikácia skutočného užívateľa na základe IP adresy je možná iba za špecifických okolností za spolupráce prevádzkovateľa internetu (napr. na príkaz orgánov verejnej moci).

Všetky horepopísané údaje nie sú poskytované tretím stranám (okrem Google Analytic).

Tieto stránky nepoužívajú registračné a vyplňovacie formuláre.

Dňa 01.01.2023, verzia stránky 1.4.