ÚVODNÁ STRÁNKA

Vítam vás na mojej osobnej stránke, ktorá je venovaná ohodnocovaniu nehnuteľnosti. Ak máte záujem o vypracovanie znaleckého posudku, ste na správnej stránke. Okrem iného sa na tejto stránke dozviete množstvo informácií týkajúcich sa znaleckej činnosti, ktoré vám pomôžu lepšie sa zorientovať v tejto problematike. Ako znalec (súdny znalec) vykonávam odbornú činnosť v odbore "Stavebníctvo", v odvetví "Odhad hodnoty nehnuteľností" v hlavne mestách Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Rajecké Teplice a ich okolí. Najčastejším predmetom ohodnotenia je byt, rodinný dom, pozemok, prevádzkový objekt. 

Znalecký posudok v odbore "Stavebníctvo", odvetví „Odhad hodnoty nehnuteľností“ slúži na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a zároveň predstavuje doklad o stave nehnuteľnosti k určitému dátumu (napr. pred zahájením rekonštrukčných prác na rodinnom dome, ktorý je v spoluvlastníctve viacerých osôb).

Znalecký posudok sa vypracováva pre konkrétny účel (t.j. právny úkon). Každý účel má svoje špecifiká, ktoré sa musia rešpektovať. Medzi bežné účely znaleckých posudkov na nehnuteľnosti patria:
  zriadenie záložného práva (napr. pre hypotekárny úver v banke),
  dedičské konanie,
  vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (tzv. BSM),
  vyporiadanie podielového spoluvlastníctva,
  určenie hodnoty vecných bremien (právo prechodu a prejazdu, doživotného bývania a pod.),
  prevod nehnuteľnosti,
  stanovenie nájmu pozemkov,
  stanovenie hodnoty vecného bremena (právo doživotného bývania, právo uloženia inžinierskych sietí a pod.),
  iné (exekúcia nehnuteľnosti, nepeňažný vklad do spoločnosti, atď..).

Okrem horeuvedených účelov je vhodné si dať vypracovať znalecký posudok v rôznych špecifických situáciách - napr. pred rekonštrukciou rodinného domu, ktorý sa nachádza v spoluvlastníctve viacerých osôb a v budúcnosti môže byť predmetom deľby majetku, ďalej pri predaji nehnuteľnosti, z ktorej sa bude platiť daň a pod.

Ako znalec stanovujem hodnotu rôznych nehnuteľnosti:
  rodinné domy,
  rekreačné nehnuteľnosti - chaty, záhradné chatky, chalupy,
  pozemky – stavebné pozemky,
  byty a nebytové priestory,
  stavby a rozostavané stavby (taktiež jednoduché a drobné stavby),
  prevádzkové objekty (administratívne a obchodné budovy, výrobné haly, skladovacie haly,..),
  príslušenstvo budov (oplotenia, prípojky inžinierskych sietí,..).

KONTAKT

Táto stránka používa technológiu cookies. Viac informácií

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Leggi Privacy