DôLEŽITÉ LINKY

Na tejto stránke nájdete dôležité linky súvisiace so znaleckou činnosťou.

Ministerstvo spravodlivosti slovenskej republiky

Ministerstvo, ktoré zastrešuje znaleckú činnosť. Na tomto odkaze nájdete zoznam kompletný znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Po zadaní príslušného kraja (okresu), odboru a odvetvia stránka vyfiltruje požadovaných znalcov. V prípade, že potrebujete ohodnotiť poľnohospodársky alebo lesný pozemok, zadajte si príslušný odbor (Poľnohospodárstvo, resp. Lesníctvo) a odvetvie (Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, resp. Odhad hodnoty lesov).

Katastrálny portál

Katastrálny portál (KAPOR) - prístup k informáciám z katastra nehnuteľnosti, prístup k výpisom z listov vlastníctva a informatívnym mapám (je možné zobraziť informatívnu mapu katastra nehnuteľností), vyhľadávanie nehnuteľnosti podľa rôznych parametrov (vlastník, parc. číslo,..). 

Mapka

Mapka – portál ZBGIS, prehľadná mapka, ktorá umožňuje rýchle prehliadanie údajov z katastra nehnuteľnosti. Informácie by mali byť totožné ako na mapovej časti katastrálneho portálu, avšak aktuálizácia údajov neprebieha na portáloch „kapor“ a „mapka“ súčasne, tzn. údaje sa môžu líšiť. Do znaleckého posudku sa používajú údaje zo stránky „kapor“.

Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline

Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline (ÚSI ŽU) - znalecký ústav, metodické a rezortné centrum v oblasti znalectva, riešiteľ závažných znaleckých posudkov.

Slovlex

Slovlex - právne predpisy a celé znenia právnych noriem.

KONTAKT

Táto stránka používa technológiu cookies. Viac informácií

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Leggi Privacy