Kontakt:

 

Ing. Juraj Veselko

Telefón: 0904 891 726

 

Činnosť znalca (v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností) vykonávam hlavne v severnej oblasti Slovenska, tzn. mestá Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Považská Bystrica, Rajecké Teplice a ich okolie a samozrejme všetky obce v danej oblasti. Podľa dohody je možnosť výkonu aj v iných miestach Slovenskej republiky.

 

 

V prípade, že máte záujem o vypracovanie znaleckého posudku, kontaktujte ma na horeuvedenom tel. čísle, prípadne napíšte na e-mail. Aby ste sa vyhli zbytočnému zdržiavaniu, nezabudnite si pripraviť prvotné informácie o:

· nehnuteľnosti - typ (znalecký posudok na byt, rodinný dom,..),

· účelu, pre ktorý sa znalecký posudok vypracuje (hypotekárny úver, nepeňažný vklad do spoločnosti, vyporiadanie BSM..)

· osobitných požiadavkách, ktoré bude potrebné zapracovať do posudku

· podkladoch pre vypracovanie znaleckého posudku  - bližšie informácie sú v záložke Podklady pre vypracovanie znaleckých posudkov“ (resp. budú prekonzultované telefonicky)

 

 

V rámci telefonického hovoru sa dohodneme na termíne obhliadky nehnuteľnosti (zameranie, zakreslenie, fotodokumentácia). Predbežná cena za znalecký posudok je stanovená dohodou medzi znalcom a objednávateľom na základe rozsahu znaleckého posudku, resp. je možné ju stanoviť na základe vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z.z. o, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

 

Ing. Juraj Veselko

 

Znalec - znalecký posudok pre vaše nehnuteľnosti