Linky na iné stránky:

 

 

Na tejto stránke nájdete linky na významné organizácie zaoberajúce sa, prípadne súvisiace so znaleckou činnosťou:

 

· Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (MS SR) - ministerstvo, pod ktoré spadajú znalci, tlmočníci a prekladatelia.

 

· Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline (ÚSI ŽU) - znalecký ústav, metodické a rezortné centrum v oblasti znalectva, riešiteľ závažných znaleckých posudkov.

 

· Jednotný automatizovaný systém právnych informácií (JASPI) - informačný portál Ministerstva spravodlivosti SR, najnovšie právne predpisy, celé znenia právnych noriem.

 

· Katastrálny portál (KAPOR) - prístup k informáciám z katastra nehnuteľností, nehnuteľností podľa rôznych parametrov (vlastník, parc. číslo, ..), prístup k listom vlastníctva.

 

· Zbierka.sk - elektronická zbierka zákonov, plné znenia vybraných zákonov, vyhľadávanie v predpisoch.

 

· Mestská a obecná  štatistika (MOŠ) -  informačný systém mestskej a obecnej štatistiky vydaný ŠÚ SR podľa rôznych ukazovateľov.

Ing. Juraj Veselko

 

Znalec - znalecký posudok pre vaše nehnuteľnosti