Úvodná stránka

 

Vítam Vás na mojej osobnej stránke www.znaleckyposudok.eu, ktorá je venovaná ohodnocovaniu nehnuteľností. Vykonávam odbornú činnosť ako znalec (súdny znalec) v odbore Stavebníctvo v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností v hlavne mestách Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Považská Bystrica, Rajecké Teplice a samozrejme všetky obce v danej oblasti. Po dohode je možné je možná aj iná oblasť na Slovensku. Vyhotovujem znalecký posudok na byt, rodinný dom, pozemok, priemyselné stavby, sklady a iné nehnuteľnosti. Kontaktné údaje nájdete v záložke „Kontakt“.

 

 

Znalecký posudok v odvetví „Odhad hodnoty nehnuteľností“ slúži na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a zároveň predstavuje doklad o stave nehnuteľnosti k určitému dátumu (napr. pri kúpe bytu).

 

 

Znalecký posudok sa vypracováva pre konkrétny účel (právny úkon). Každý účel má svoje špecifiká, ktoré sa musia rešpektovať. Medzi bežné účely znaleckých posudkov patria napr.:

· dedičské konanie,

· záložné právo (napr. pre hypotekárny úver v banke),

· prevod nehnuteľnosti,

· nepeňažný vklad do spoločnosti,

· zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností,

· nájom pozemkov,

· ohodnotenie zložiek podnikov,

· vyporiadanie (vysporiadanie) bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), vyporiadanie podielového spoluvlastníctva,

· určenie hodnoty vecných bremien (právo prechodu a prejazdu a pod.)

· iné (exekúcia nehnuteľnosti, atď..).

 

 

Ako znalec stanovujem hodnotu rôznych nehnuteľností:

· rodinné domy, chaty, chalupy,

· pozemky podľa charakteru,

· byty a nebytové priestory,

· stavby a rozostavané stavby (jednoduché a drobné stavby, administratívne a obchodné budovy, výrobné haly, skladovacie haly,..),

· areály (výrobné, poľnohospodárske,..), prevádzkové a administratívne budovy, haly a pod.

· príslušenstvo budov (oplotenie, prípojky inžinierskych sietí,..)..

 

 

 

 

 

 

 

© Ing. Juraj Veselko, posledná aktualizácia: 16.02.2011, V 1.0

Ing. Juraj Veselko

 

Znalec - znalecký posudok pre vaše nehnuteľnosti